I och med våra små enheter här på Täby Friskola känner jag att jag verkligen hinner se och bry mig om alla mina elever, det blir personligt. Det är något som är mycket viktigt för mig som lärare och som jag värderar väldigt högt. Något annat som jag tycker är oerhört viktigt är att jag och mina elever har kul tillsammans, det ska vara roligt att gå i skolan! Allt detta skapar en trygghet och glädje för eleverna och med det så blir det lättare och roligare att lära sig nya saker.

I mitt förstelärarprojekt, som heter "formativ bedömning med digitala hjälpmedel", försöker jag hålla mig uppdaterad inom vad som händer inom just detta område och självklart applicerar jag det i min undervisning. Anledningen till att jag fokuserat på detta, är att det i läroplanen står att eleverna ska kunna söka kunskap, kommunicera, skapa, och lära med hjälp av modern teknik.

/Sara Jonsson, Förstelärare & Klasslärare åk. 4-5.