Jag undervisar i matematik och fysik och har arbetat på Täby friskola sedan 2013. Färdig lärare blev jag 2000 och innan dess arbetade jag som sjukhusfysiker. Att lära ut naturvetenskap och speciellt fysik är väldigt roligt. Ofta är ungdomarna nyfikna på hur världen och universum fungerar. Jag vill ge eleverna en bra grund att stå på, både när det gäller att kunna naturvetenskap för glädjen i att förstå hur världen fungerar, och för att lyckas bra med sina gymnasiestudier. Att vara lärare är det allra roligaste jobbet man kan ha. Det känns alltid meningsfullt och blir aldrig enformigt. Man får så mycket energi av alla glada ungdomar att man själv blir engagerad varje dag.

/Stina Hallén, Förstelärare Matematik & Fysik.