Som lärare är jag nyfiken och vill gärna hitta nya inspirationskällor vilket gör att varje arbetsdag är ett tillfälle för utveckling. Vi, både elever och lärare, lär oss hela tiden tillsammans. Under lektionerna övar vi, lär av misstag och tränar på att synliggöra vårt lärarande genom reflektion som själv- och kamratbedömning. Vi använder oss till exempel av elevexempel, checklistor och elevmatriser. Jag vill att alla elever är delaktiga och aktiva. Därför arbetar jag ofta utifrån EPA-metoden (tänk Enskilt, diskutera i Par och dela med Alla) för att formulera tankar i skrift och tal. Som förstelärare har jag bland annat valt att fokusera på hur alla kan bli mer delaktiga i grupparbeten och utvecklas ytterligare genom formativ bedömning.

Jag är engagerad och drivande när det gäller digitaliseringen på Täby Friskola. Tanken är att de digitala lärverktygen ska utveckla och utmana eleverna ytterligare kunskapsmässigt samt att eleverna får möjlighet att
utveckla sin digitala kompetens för en framtid som kräver det.
Till exempel har jag bloggat med mina klasser och det har varit ett mycket lärorikt sätt att bland annat arbeta med källkritik, förhållningssätt på sociala medier och olika kärnämnen.

För mig är det viktigt med ett demokratiskt och tillåtande klimat för att ge eleverna en trygg skolmiljö där vi får vara olika, såväl i klassrummet som på fritidshemmet. Det tycker jag är grunden för att kunna utvecklas och det är fantastiskt stimulerande att som lärare få vara med när eleverna vill, vågar och lär nytt.

"Det har jag aldrig provat, så det klarar jag helt säkert!" (Pippi Långstrump)

/Ulrica Lagesson, Enhetschef, Förstelärare & Klasslärare åk. 2-3.