Eleverna i årskurs fyra på Täby Friskola har nyligen haft besök av två före detta elever som nu volontärarbetar för Erikshjälpen. De har tillbringat fyra månader i Indien och då besökt både skolor och olika familjer. De berättade för oss om deras arbete och om att det som står i FN:s barnkonvention inte alltid gäller alla barn i världen. En flicka i byn de besökte fick vara hemma och hjälpa till i hushållet men bröderna fick gå i skolan. En pojke fick hämta vatten i grannbyn istället för att gå i skolan.

Fler nyheter