På Täby Friskola har vi unik kompetens och rätt verktyg för att identifiera och stimulera elever i behov av extra utmaningar i skolan. För elever i årskurs 5 som vill utmanas i sitt matematiska tänkande erbjuder vi extra undervisning i matematik. Här fokuserar vi på avancerad problemlösning och utvecklar elevernas problemlösnings- och resonemangsförmåga. Uppgifterna kräver kreativitet och lösningen är inte alltid given. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet behövs goda kunskaper.

Vi planerar att träffas på onsdagar kl. 14 – 15 med start den 20 september. Träffarna leds av Täby Friskolas matematiklärare Anna Efremova. Denna aktivitet ligger utöver vanlig timplan och eleverna måste, med vårdnadshavares stöd, kunna ta sig till och från Enhagen på egen hand. Antalet platser i gruppen är begränsade.

Om ditt barn är intresserat och vill lära sig mer om matematisk problemlösning fyll i ansökan och lämna in till klassföreståndaren senast 11 september.

Inlämnande av ansökan innebär att eleven ska komma till Enhagen (ingång A) den 13 september kl. 14 för att genomföra ett test. Testet är skriftligt och tar ca 60 min. De elever som blir antagna kommer att få ett välkomstbrev via mail senast den 18 september.

Senaste ansökningsdag: 11 september 2017

 

Anmälningsblankett hittar du här!

Fler nyheter