Grej of the Week kommer från idén Grej of the Day som mellanstadieläraren Micke Hermansson kommit på och som går ut på att lärare eller elever har regelbundna mikrolektioner, som ska vara mellan 5-10 minuter. Syftet med konceptet är att på ett roligt sätt väcka ett intresse och skapa nyfikenhet till kunskap och lärande.

Mikrolektionerna baseras på personer, händelser eller platser och behöver inte vara ämnesspecifikt.

Natalie Wahlström arbetar som SO-lärare på Enhagen och genomför Grej of the week med sina klasser. "Jag anpassa mikrolektionerna till det ämnesområde som vi vid tillfället arbetar med på SO lektionerna. Innan höstlovet arbetade vi med antiken i historia och hade då Grej of the Weeks som handlade om Olympiska spelen, Alexander den Store, Kleopatra och Julius Caesar.

Eleverna har fått en särskild anteckningsbok för Grej of the Week-lektionerna där de kan skriva ned sådant som de själva tycker är viktigt eller kul.

Grej of the Week inleds med en ledtråd som ges i början av veckan som eleverna får fundera på under några dagar. Mikrolektionen inleds sedan med att eleverna får gissa vem eller vad lektionen ska handla om. Därefter presenterar jag lite fakta om personen, platsen eller händelsen kort och inkluderar då någon kuriosa som är lite extra kul. Varje Grej of the Week avslutas med att de markeras på en världskarta med en bild på t.ex. Kleopatra, som länkas samman med platsen där hon levde (Egypten). På så vis kommer vi ihåg vad vi lärt oss och kan gå tillbaka till dessa kunskaper vid senare tillfällen."

Efter att ha testat Grej of The Week under nästan en termin berättar Natalie om elevernas respons.

"I de utvärderingar jag haft med eleverna har Grej of the Week särskilt nämnts som ett moment i SO undervisningen de tycker är roligt. Det är ett moment som bryter den vanliga undervisningen och blir lite extra kul när det presenteras som en gåta. Under mikrolektionen kan jag också se hur eleverna engageras och vill veta mer. Detta bekräftar även syftet med konceptet: att väcka nyfikenhet till att lära sig mer."

Fler nyheter