Bild på Esra, Elsa och Josefine i Täby Nyheter

Förslaget om en mobilfri skola som arbetats fram i elevrådet tillsammans med rektor Karin Järleby har nu blivit verklighet. Från och med terminens start ska mobiltelefonerna ligga i elevernas skåp eller i deras fickor under hela skoldagen.

Bara efter en månad märker vi stor skillnad i elevernas beteende som umgås på ett helt nytt sätt och eleverna själva är positiva till förändringen. Flera elever uttrycker att de nu har lättare att ta sig till lektionerna i tid när de inte sitter klistrade framför ett mobilspel och de upplever att det är lättare att koncentrera sig under lektionstiden.

I sällskapsrummet har eleverna börjat spela spel och istället för att varje elev sitter med sin egen telefon samtalar de med varandra.

I veckan träffade Täby Nyheter våra årskurs 7-elever Era, Elsa och Josefine som fick berätta om deras upplevelseer av att det numera är mobilfritt på Täby Friskola. 

 

Läs hela artikeln här!

Fler nyheter