Täby Friskola

Antagning

Nya elever tas in i den ordningen de gjort en Intresseanmälan via vår hemsida. Förtur gäller för dem som har syskon i skolan vid tidpunkten för antagning. För sökande till förskoleklass gäller också närhetsprincip.

Innan en ny elev tas in i skolan träffas förälder, barn och klasslärare för att se om Täby Friskola är rätt skola för barnet. Först därefter gör föräldrarna en definitiv anmälan.

 

Syskonförtur

Syskon till elever som är inskrivna på Täby Friskola har förtur. Syskonförtur gäller när ett barn är inskriven elev på Täby Friskola det år som det köande syskonet ska börja skolan. De som önskar använda sin syskonförtur ska anmäla detta till skolan senast i januari det året de vill börja. Med syskon som tidigare varit elever på Täby Friskola eller som är antagna men ännu inte börjat gäller inte syskonförtur.

Ni som har barn på Täby Friskola och vill att syskon till dessa ska få plats i skolan till hösten, måste begära syskonförtur. Detta gör ni genom att skicka ett mail med ämne Syskonförtur till: info@tabyfriskola.se
Skriv i meddelandet vad syskonet heter, födelseår och vilken enhet ni önskar.

 

Vid antagningsperioden inkommer många mail och samtal med frågor om antagning och könummer. Vi ber er ha överseende med den något längre svarstid som detta medför.