Idag deltog våra elever som går i mattegrupp 1 i år 7-9 i Högstadiets matematiktävling.

Det var full fokus i de tre klassrummen under de två timmarna som tävlingen pågick. Eleverna fick sex problemlösningsuppgifter att lösa och de som får högst poäng går vidare till final i januari.

Högstadiets matematiktävling började 1988 som en lokal matematiktävling för alla högstadieskolor i Stockholmsområdet. Två år senare tog tävlingen steget ut i landet och blev en rikstäckande matematiktävling.

Syftet med tävlingen är att stimulera intresset för matematik och matematikstudier bland grundskoleeleverna. Tävlingen skall pröva elevernas problemlösningsförmåga, kreativitet och fantasi.

 

Fler nyheter