Täby Friskola har högst snittbetyg i Täby/ Danderyd och är även i topp när det kommer till studiero!

skolverkets listor över skolorna med högst snittbetyg i kommunen hamnar Täby friskola först på listan!

Täby kommun

Täby Friskola, Enhagen, 270.4

Engelska skolan, 256.4

Kunskapsskolan 256.0

Näsbydal, 251.5

Bergtorp, 249.3

Byängsskolan 234.6

Skolhagenskolan 230.9

Skarpängsskolan 223.5

Vallatorpsskolan 222.0

 

Vi ligger även högst på listan över skolorna i Danderyd/Täby kommun.

Vi är så stolta över våra elever och kollegor som tillsammans presterar på topp i många avseenden. En av orsakerna till dessa resultat är troligtvis den goda studiemiljlön.

Detta syntes tydligt på kommunens senaste undersökning om studiero på skolorna i Täby, där föräldrar med barn i årskurs 8 svarade på frågan ”Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass?” varav 89% svarade stämmer mycket bra/ganska bra. Detta är det högsta resultat bland skolorna i Täby kommun, samt i jämförelse med skolor i Danderyds kommun.


Fler nyheter