I lördags deltog vår matematiklärare Anna Efremova i en matematikkonferens på Stockholms Universitet.

Anna Efremova var en av ca 700 lärare som hade samlats på konferensen Ma/No-Bienette som hölls i lördags. Huvudämnet för konferensen var hur man kunde skapa engagemang och intresse genom att ta in elevernas egna verklighet i lärandet. Genom att ge eleverna projekt som utgår från elevernas verklighet har eleverna möjlighet att ha en egen erfarenhet av det vi gör och då blir de också engagerade av det.

Läs mer om konferensen i Skolvärldens artikel här

Fler nyheter