Alla elever är varmt välkomna till uppropet måndag den 20 augusti! Nedan ser ni tiderna för de olika enheterna. Lunch serveras på alla skolor. Gribbylundsskolorna Förskoleklassen: 08.30-12.00 Klass 1-5: 08.10-12.00 Hägernäs Alla klasser: 9.00-12.00 Ljungmyr och f.d. Småskolan (båda enheter heter nu Ljungmyr): Alla klasser: 9.00-12.00 Enhagen Årskurs 6-7: 9.00-12.00 Eleverna i blivande klass 6 samlas utanför entré B där de möts av sina klassföreståndare. Eleverna i blivande klass 7 samlas utanför entré C där de möts av sina klassföreståndare. Årskurs 8-9: 10.00-12.00 Eleverna går direkt till anvisat klassrum. Klassrum på uppropsdagen 6a E4 7a E18 8a EBd 9a EDa 6b E1 7b E17 8b E16 9b E7 6c E5 7c E6 8c E15 9c E14 6d E2 7d E19 8d E8 9d E13 Vi ser fram emot att träffa er alla!

Fler nyheter