Enhagen får fina resultat i Skolverkets mätning av studieresultat bland elever i åk 6

Mätningen visar att 100% av de elever som gick ut sexan på Enhagen våren 2018 nådde kunskapskraven (betyg A-E) i samtliga ämnen, vilket är samma fina resultat som föregående läsår. Sett till hela Täby kommun var det 90% som nådde målen, vilket innebär att Enhagen ligger på topp i kommunen.

Sett till hela landet så minskade andelen elever som nådde godkänt betyg i alla ämnen något från förra årets mätning, med 77% jämfört med föregående års 78%.

Fler nyheter