Vi i årskurs 3 på Gribbylund gjorde idag en undersökning och visade våra resultat i cirkeldiagram. Cirkeldiagrammet visade att alla äter skolmaten. 

Fler nyheter