Traineeprogrammet är det första av sitt slag i Sverige och erbjuder nyexaminerade lärare en unik start på en fortsatt lång karriär i läraryrket. Traineeprogrammet drivs på Täby Friskola, Tibble Gymnasium & Stockholms Idrottsgymnasium som alla ingår i samma skolkoncern. Med traineekollegor på olika skolor ges våra traineer bland mycket annat möjlighet att bygga ett brett kontaktnät och de får inblick i både grundskole- och gymnasieverksamhet.

 

Hinner du inte nu?

Registrera din epostadress här, så skickar vi dig det du behöver!

 

Att vara trainee innebär att du erbjuds en unik möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. För att starten som lärare ska bli den bästa möjliga och för att förbereda dig för din framtida karriärsutveckling i skolan lägger du 30 procent av din tid på fortsatt kompetensutveckling och 70 procent på ordinarie undervisning.

Tillsammans med dina traineekollegor får du chansen att utveckla en bred kunskap om vår verksamhet och möjliga utvecklingsvägar inom hela koncernen där även Tibble Gymnasium, Almaskolan & Stockholm Isdrottsgymnasium ingår. Samtidigt skapar du dig en bra grund att stå på inför framtiden.

Som trainee får du lära känna samtliga delar av vår verksamhet från fritidshem, förskoleklass till gymnasiet och auskultera erfarna medarbetare, ledare och chefer. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och utveckla ditt nätverk. Tillsammans med förstelärare kommer du att arbeta med skolutveckling i vetenskapliga projekt. Under din traineeperiod kommer du dessutom gå en utbildning i ledarskap.

Under ditt år som trainee hos oss får du en erfaren förstelärare som mentor. Din mentor hjälper dig tillrätta och är ditt stöd under traineeperioden.

 

Är du gymnasielärare?

Besök Tibble gymnasiums hemsida för information om Traineeprogrammet på vår gymnasieskola.

 

Syftet med vårt traineeprogram är att:

 - ge dig den bästa starten för en karriär i framtidens skola.
 - ge dig möjlighet att bygga nätverk mellan dig, dina traineekollegor och medarbetare i skolans samtliga delar.
 - stötta din personliga och yrkesmässiga utveckling.

Vid programmets start upprättar du en utvecklingsplan tillsammans med din chef som du arbetar efter under programmets gång. Programmet anpassas utifrån din kompetens, dina ambitioner och intresseområden.

Som trainee får du en tillsvidareanställning med en konkurrenskraftig fast månadslön. 30 procent av din tjänst vigs åt traineeprogrammet. 70 procent av din arbetstid arbetar du med ordinarie undervisning i dina ämnen eller klasser. Målet är att du efter traineeperioden blir en av våra medarbetare med sikte på att göra lärarkarriär inom koncernen.

 

Vem kan söka?

Traineeprogrammet riktar sig till dig som tar din lärarexamen under vårterminen 2019 eller till dig som jobbar som lärare dina första terminer under det nu pågående läsåret. Du har höga ambitioner och vill vara med och utveckla Sveriges bästa skola.

Vi söker lärare med olika ämneskompetenser och med behörighet att undervisa i årskurser från förskoleklass upp till gymnasiet samt fritidshem. 

 

 

Ansökan

Nästa grupp traineer startar augusti 2019.

Sista ansökningsdag är 31 mars, intervjuer sker löpande.

Skicka din ansökan till trainee[at]tibble.nu

 

Kontaktperson

Malin Eklöw

Josephine Klingberg

OBS! För att kontakta Malin och Josephine, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"


Varmt välkommen!