Kontakta oss

Allmän information om skolan & elevkön

Email: info@tabyfriskola.se
Telefon: 08 – 792 10 20

Fritidshemmen

Chef för fritidshemmen: Helena Heuser
Kontaktuppgifter till respektive enhet hittar du i listan nedan.
 

Enhagen

Enhagsslingan 23-25
187 40 Täby
Skolan: 08-792 10 20
Skoladministratör: Jil Lundemo

Gribbylund

Lilla Gribbylund Åk F-1
Trefaldighetsvägen 22A
187 67 Täby
Skolan: 08-630 12 30
Fritids: 073-661 27 46

Gribbylund Åk F-5
Gribbylundsvägen 134
187 68 Täby
F-1: 073-661 27 44
2-3: 073-661 27 45
4-5: 073-66 127 43

Hägernäs

Pilotvägen 1
183 59 Täby
Skolan: 08-732 45 11 (Åk F-1)
Skolan: 08-732 45 15 (Åk 2-5)
Fritids: 073-661 27 31 (Kabinen Åk F-1)
Fritids: 070-276 20 44 (Hangaren Åk 2-5)

Ljungmyr

Ljungmyrsvägen 14
187 46 Täby
Skolan: 08-758 07 01 (Åk F-1)
Skolan: 08-768 53 80 (Åk 2-5)
Fritids: 073-661 27 49 (Mars Åk F-1)
Fritids: 070-772 61 79 (Tellus Åk 2-5)

Ullna Strand

Norrtorpsvägen 12
187 61 TÄBY
Skolan: 076-696 99 91
Fritids: 070-542 15 05

Dina synpunkter och klagomål är viktiga och hjälper oss att bli bättre. Vi handlägger alla synpunkter och klagomål skyndsamt för att på ett effektivt sätt kunna rätta det som är fel.

Synpunkt
Om du har synpunkter gällande vår verksamhet kontaktar du ansvarig rektor. Några exempel på vad som kan ligga till grund för synpunkter är: 

förslag som berör kvalitén på vår verksamhet

något som inte uppfyllts

förbättringsåtgärder av kvalitét

Klagomål
Du kan lämna ett klagomål till oss om vi brustit i vår verksamhet och inte uppfyller krav och mål som specificeras i till exempel skollagen eller andra styrdokument. Vi är förpliktade att svara dig och återkomma med ett eventuellt förslag på åtgärd. Klagomål skickas till skolchef, Cecilia Skarke | cecilia.skarke@cedergrenska.se

Ledning

Rektor: Karin Järleby | 08-792 26 10
VD (Cedergrenska): Niklas Pålsson | 073-400 02 31

Administration

Skoladministratör: Jil Lundemo | 08-792 10 20
Löneadministratör: Marie Nyström
Ekonomi: Christine Lantz
Vaktmästeri/Service: Ian Conroy | 073-661 27 26

Ledningsgruppen

Rektor: Karin Järleby | 08-792 26 10
Biträdande rektor åk 6-9: Fredrik Björnsson | 073-661 27 20
Biträdande rektor åk F-5: Ulrica Lagesson | 073-661 27 27
Chef praktisk/estetiska ämnen: Cathrine Edholm Husebye | 073-661 27 04
Chef elevhälsan: Victoria Gustafsson | 073-661 27 23
Chef fritidshemmen: Helena Heuser 076-696 70 10

 

 

Just nu har vi inga lediga tjänster men vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med kompetenta medarbetare. Kontakta rektor Karin Järleby om du är intresserad av att jobba hos oss.