Täby kommun genomför varje år en undersökning av skolorna i kommunen där man ser över bäst och sämst arbetsro för eleverna. Det är oftast den frågan som starkast kopplas till studieresultaten och den frågan som föräldrar oroar sig mest för i skolvalet.

Mätningen genomförs för både yngre och äldre elever och därför har listan resultatet både för förskoleklass och årskurs åtta. I förskoleklass har man endast frågat föräldrarna, inte barnen, därför finns bara en lista där, medan i åttan frågar man även eleverna.

Se hela listan här.

Fler nyheter