Idag genomför sexorna antagningsprov till Spetsutbildning i matematik i åk. 7. Det är både elever på skolan men även elever utifrån som deltar. Provet består av två delar och fokuset ligger till störst del på problemlösning.