Varmt välkomna till Täby Friskola! 

För en trygg och lustfylld start önskar vi alla er som antagits till Täby Friskola varmt välkomna till våra inskolningsdagar.

Mars                        
Tillsammans med vårdnadshavare bjuds varje elev in till ett enskilt lära-känna-samtal för att bekanta sig med skolans lokaler och träffa delar av den personal som kommer att ta emot eleverna vid skolstart i höst.

Maj    
Tillsammans med blivande lärare och klasskamrater bjuds alla elever med vårdnadshavare in till en gemensam picknick.

Juni
Alla elever bjuds in till en gemensam skoldag