Ullna Strand

De lärare som arbetar på låg- och mellanstadiet inom Täby Friskola tror på att barnen kan och på så sätt utmanar vi dem att komma längre. Det gäller både kunskapsmässigt och socialt. Självklart finns vi vuxna alltid med och stöttar och guidar. Eleverna övar på sociala relationer redan från årskurs 1 genom livskunskap. Det gör att de lär sig att visa respekt för varandra och vuxna.

Efter att ditt barn gått fyra år på Täby Friskola Ullna Strand flyttar ditt barn  in i vår större enhet, Täby Friskola Gribbylund.

På vår större enhet, Täby Friskola Gribbylund, har vi en två-parallellig åk. 3-5 och här går det drygt 250 elever. Från åk. 6 har ditt barn automatiskt en plats på vårt fina högstadium, Täby Friskola Enhagen.

Ansök till oss

Här ställer du ditt barn i kö för en plats på Ullna Strand.

Ullna Strands
3D-visning

Nu har du möjlighet att själv kunna gå runt i våra fina lokaler och på vår skolgård digitalt på Ullna Strand. Lokalerna är väl anpassade för skolverksamhet med luftiga klassrum, matsal rörelserum och allmänna ytor. Till varje klassrum finns minst ett anslutande grupprum för enskilt arbete, samlingar och mycket mer. 

Varför välja Ullna Strand?

På Täby Friskola erbjuder vi en trygg plats för våra elever att växa och utvecklas. Barn som börjar hos oss har fantastiska år framför sig där de får den bästa möjliga förberedelsen för vidare studier i livet.

Kreativitet

Vi vet att kreativitet gynnar lärandet och bidrar till en stärkt självkänsla. Att vara kreativ handlar om att pröva nya saker, tänka i nya banor och vilja förändra. Det innebär också att hitta andra sätt att lära sig på. På Täby Friskola vill vi utveckla våra elever till att bli modiga, att våga tänka nytt och ge dem redskap att uttrycka sig. Kreativa lärprocesser är därför en viktig del hos oss.

Lusten att lära

Nyfikenhet och lust är en förutsättning för elevers kunskapsinhämtning. Med kompetent och erfaren personal kan vi skapa unika förutsättningar för detta på Täby Friskola. Här finns också en röd tråd för eleverna från förskoleklass till årskurs 9. Bland annat är svenska och matematik i fokus genom alla åren då de är nycklar till all annan kunskap.

Trygghet & samarbete

Att eleverna känner trygghet i skolans miljöer är en grundpelare för deras utveckling och kunskapsinhämtning. På våra mindre enheter känner all personal alla barn och har god insyn i elevens situation. Genom faddergrupper och teambuilding-aktiviteter redan från förskoleklass låter vi eleverna tränas i sociala samspel och samarbete.

Fritidshemmet

På Täby Friskola har vi ett nära samarbete mellan skola och fritidsverksamhet. Under vår fritidshemsverksamhet fortsätter barnen att lära, utvecklas och utmanas. På fritidshemmen uppmuntras barnen att delta i det sociala samspelet i olika lekar och aktiviteter som tar stöd i läroplanen. Vi arbetar med faddergrupper för att alla barn skall lära känna, och ta hand om varandra.

Följ oss på sociala medier

Facebook

Täby Friskola

Instagram

@taby.friskola

Lärarna på Ullna Strand

Sed cursus ante dapibus diam sed nisi nulla quis

Namn Namnsson

Enhetschef & Lärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Fritidshemmen på Täby Friskola

" barnen uppmuntras att delta i det sociala samspelet i olika lekar och aktiviteter."

En av våra viktigaste uppgifter på fritidshemmen är att barnen uppmuntras att delta i det sociala samspelet i olika lekar och aktiviteter. Under dagen delar vi upp barnen i mindre grupper och anordnar olika aktiviteter. Det kan till exempel vara skapande, massage, livskunskap, matteklubb och bakning. Allt för att säkerställa kvalitet genom att följa riktlinjerna i läroplanen för fritidshemmet.

Så här klättrar ditt barn i Täby Friskola från Ullna Strand till vårt högstadium Enhagen

Kontakta oss

Norrtorpsvägen 12
187 61 Täby
Telefon: 076-696 99 91
Fritids: 070-542 15 05