Gribbylund

Täby Friskola Gribbylund kommer från och med HT21 ha en-parallellig
åk. F-1, två-parallellig åk. 2-4 och en-parallellig åk.5.

På Täby Friskola Gribbylund går det drygt 250 elever. Från och med  åk. 6 har alla elever som går på skolan automatiskt en plats på vårt fina högstadium, Täby Friskola Enhagen.

Ansök till oss

Här ställer du ditt barn i kö för en plats på Täby Friskola Gribbylund.

Varför välja Täby Friskola?

På Täby Friskola erbjuder vi en trygg plats för våra elever att växa och utvecklas. Barn som börjar hos oss har fantastiska år framför sig där de får den bästa möjliga förberedelsen för vidare studier i livet.

Vi utbildar problemlösare

Genom hela elevens skolgång på Täby Friskola lägger vi extra fokus på matematik. Vi har en genomarbetad röd tråd för ämnet från Förskoleklass till årskurs 9 och erbjuder både stöd och utmaningar för alla elever oavsett behov. Vi låter eleverna i alla åldrar arbeta med problemlösning för att på ett lustfyllt sätt förstå och lära sig matematiken. För elever i årskurs 7–9 som vill ha en extra utmaning erbjuds Täbys enda spetsutbildning i matematik på Täby Friskola.

Välmående, en förutsättning för lärandet

Förutom höga ambitioner om kunskapsinlärning i de klassiska skolämnena arbetar vi för att ge eleverna förutsättningar för, samt kunskap om, balans och välmående i livet. Redan från årskurs 2 och hela vägen upp till årskurs 9 undervisar vi våra elever i studieteknik, ansvarstagande samt vikten av att röra på sig. Arbetet drivs av skolans kuratorer och socialpedagoger och anpassas efter elevernas åldrar och behov.

Lärandet fortsätter hela dagen

Fritidshemmen är en viktig del av vår verksamhet och de yngre barnens skolgång. Här fortsätter lärandet i lekar och aktiviteter som planeras av välutbildade och engagerade lärare utifrån fritidshemmets kapitel i läroplanen. Fritidsverksamheten ger möjlighet för elever att utforska, lyckas och utvecklas enskilt och tillsammans. Vårt arbete grundar sig i de fyra kunskapsområdena, språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Spela video om Elever som studerar vid skolbänk

Fritidshemmen på Täby Friskola

" barnen uppmuntras att delta i det sociala samspelet i olika lekar och aktiviteter."

En av våra viktigaste uppgifter på fritidshemmen är att barnen uppmuntras att delta i det sociala samspelet i olika lekar och aktiviteter. Under dagen delar vi upp barnen i mindre grupper och anordnar olika aktiviteter. Det kan till exempel vara skapande, massage, livskunskap, matteklubb och bakning. Allt för att säkerställa kvalitet genom att följa riktlinjerna i läroplanen för fritidshemmet.

 

Så här klättrar ditt barn i Täby Friskola från Gribbylund till vårt högstadium Enhagen

Schematisk skiss över Täby friskolas olika enheter

Följ oss på sociala medier

Facebook

Täby Friskola

Instagram

@taby.friskola

Kontakta oss

Åk F-5 Gribbylund (tidigare Löttingelund) 

Gribbylundsvägen 134
187 68 Täby
Telefon F-1: 073-661 27 44
Telefon 2-3: 073-661 27 45
Telefon 4-5: 073-66 127 43