Gribbylund

Täby Friskola Gribbylund kommer från och med HT21 ha en-parallellig
åk. F-1, två-parallellig åk. 2-4 och en-parallellig åk.5.

På Täby Friskola Gribbylund går det drygt 250 elever. Från och med  åk. 6 har alla elever som går på skolan automatiskt en plats på vårt fina högstadium, Täby Friskola Enhagen.

Ansök till oss

Här ställer du ditt barn i kö för en plats på Täby Friskola Gribbylund.

Gribbylunds 3D-visning

Nu har du möjlighet att själv gå runt i våra fina lokaler på Gribbylund. 

Varför välja Täby Friskola?

På Täby Friskola erbjuder vi en trygg plats för våra elever att växa och utvecklas. Barn som börjar hos oss har fantastiska år framför sig där de får den bästa möjliga förberedelsen för vidare studier i livet.

Kreativitet

Vi vet att kreativitet gynnar lärandet och bidrar till en stärkt självkänsla. Att vara kreativ handlar om att pröva nya saker, tänka i nya banor och vilja förändra. Det innebär också att hitta andra sätt att lära sig på. På Täby Friskola vill vi utveckla våra elever till att bli modiga, att våga tänka nytt och ge dem redskap att uttrycka sig. Kreativa lärprocesser är därför en viktig del hos oss.

Lusten att lära

Nyfikenhet och lust är en förutsättning för elevers kunskapsinhämtning. Med kompetent och erfaren personal kan vi skapa unika förutsättningar för detta på Täby Friskola. Här finns också en röd tråd för eleverna från förskoleklass till årskurs 9. Bland annat är svenska och matematik i fokus genom alla åren då de är nycklar till all annan kunskap.

Trygghet & samarbete

Att eleverna känner trygghet i skolans miljöer är en grundpelare för deras utveckling och kunskapsinhämtning. På våra mindre enheter känner all personal alla barn och har god insyn i elevens situation. Genom faddergrupper och teambuilding-aktiviteter redan från förskoleklass låter vi eleverna tränas i sociala samspel och samarbete.

Fritidshemmet

På Täby Friskola har vi ett nära samarbete mellan skola och fritidsverksamhet. Under vår fritidshemsverksamhet fortsätter barnen att lära, utvecklas och utmanas. På fritidshemmen uppmuntras barnen att delta i det sociala samspelet i olika lekar och aktiviteter som tar stöd i läroplanen. Vi arbetar med faddergrupper för att alla barn skall lära känna, och ta hand om varandra.

Följ oss på sociala medier

Facebook

Täby Friskola

Instagram

@taby.friskola

Lärarna på Gribbylund

Sed cursus ante dapibus diam sed nisi nulla quis

Namn Namnsson

Enhetschef & Lärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Fritidshemmen på Täby Friskola

" barnen uppmuntras att delta i det sociala samspelet i olika lekar och aktiviteter."

En av våra viktigaste uppgifter på fritidshemmen är att barnen uppmuntras att delta i det sociala samspelet i olika lekar och aktiviteter. Under dagen delar vi upp barnen i mindre grupper och anordnar olika aktiviteter. Det kan till exempel vara skapande, massage, livskunskap, matteklubb och bakning. Allt för att säkerställa kvalitet genom att följa riktlinjerna i läroplanen för fritidshemmet.

 

Så här klättrar ditt barn i Täby Friskola från Gribbylund till vårt högstadium Enhagen

Kontakta oss

Åk F-5 Gribbylund (tidigare Löttingelund) 

Gribbylundsvägen 134
187 68 Täby
Telefon F-1: 073-661 27 44
Telefon 2-3: 073-661 27 45
Telefon 4-5: 073-66 127 43