Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet  
Cedergrenska står bakom den här webbplatsen och har som ambition att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till så att vi kan åtgärda dem. Vi strävar efter att webbplatsen ska följa riktlinjer och standard i nivå AA utifrån Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?  
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och arbetar löpande med att åtgärda tillgänglighetsproblemen. Se avsnitten om bristande innehåll nedan för mer information.  

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?  
Om du behöver innehåll från tabyfriskola.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till oss på marknad@cedergrenska.se. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.  

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet  
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsen tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du skicka e-post till oss på marknad@cedergrenska.se. Vi är tacksamma för att du uppmärksammar oss om detta.  

Tillsyn  
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.  

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).  

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet  
Den här webbplatsen är enbart delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast december 2024. 

Hur vi testat webbplatsen 
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tabyfriskola.se 
Senaste bedömningen gjordes den 30 januari 2024.   

Granskningsmetod  

Initialt har webbplatsen granskats med hjälp av checklistor och verktyg som finns tillgängliga hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), för att manuellt kontrollera texternas struktur, språk, dokument och filmer. Vidare har verktyget WAVE Evaluation Tool använts på sidor för att upptäcka felaktiga rubriknivåer, otydliga länkar och avsaknad av alternativa bildtexter. Slutligen har verktyget Web Disability Simulator nyttjats för att kontrollera färgkontrasten på webbplatsen.