Om Skolan

Om Täby Friskola

Täby Friskola är en F-9-skola med fokus på elevens lärande och välmående. Vi är måna om att skapa rätt förutsättningar för elevernas kunskapsinhämtning i både teoretiska och praktiska ämnen och är övertygade om att elever som mår bra når längre. På våra enheter erbjuder vi en lugn miljö där arbetsro samt ordning och reda råder. Alla elever blir sedda och lärandet pågår hela dagen.

Varmt välkommen till Täby Friskola!

Kalendarium 23/24

Höstterminen 2023
17 augusti, läsårets första dag (F-5 kl 9-12:30, åk 6-7 kl 9-12 och åk 8-9 kl 10-12)
17 oktober, studiedag
vecka 44, höstlov
19 december julavslutning

Vårterminen 2024
9 januari, vårterminen startar
vecka 9, sportlov
vecka 14 påsklov
27 mars, studiedag
10 maj, klämdag
7 juni, klämdag
13 juni, sommaravslutning

 

Cedergrenska Mat – Matglädje från grunden!

Cedergrenska Mat levererar idag mat till omkring hälften av alla barn och elever inom Cedergrenska och så även till Täby Friskolas enheter. Vi tror på att mat spelar en central roll för elevernas välmående och prestation i skolan och strävar därför efter att erbjuda våra barn och elever en matupplevelse utöver det vanliga. Vår passion för god mat kombineras alltid med vårt engagemang för att skapa en trygg och välkomnande restaurangmiljö där alla känner sig hemma.

Här kan du läsa mer om Cedergrenska Mat >

Här hittar du veckans matsedel >

Antagning till Täby Friskola

Nya elever tas in i den ordningen de gjort en ansökan om köplats via vår hemsida. Förtur gäller för de som har syskon i skolan vid tidpunkten för antagning. Barn vid någon av Täby Förskolas enheter har förtur till förskoleklass. För sökande till förskoleklass gäller också närhetsprincip.

Det år som ni önskar starta på Täby Friskola gör ni skolval via Täby kommuns skolvalssajt, www.taby.se. Vi behöver se att ni gjort ert skolval senast en vecka innan skolvalet för Täby kommun stänger. På så vis har vi möjlighet att ge er besked om plats innan skolvalet stänger. Om vi inte har möjlighet att erbjuda er en plats hos oss har ni möjlighet att göra ett nytt val.

När en ny elev tas in i skolan träffas förälder, barn och klasslärare för att lära känna varandra. Täby Friskola har höga förväntningar på elever och deras föräldrar och det är viktigt att få prata igenom det innan man börjar på skolan.

 

Syskonförtur

Syskon till elever som är inskrivna på Täby Friskola har förtur. Syskonförtur gäller när ett barn är inskriven elev på Täby Friskola det år som det köande syskonet ska börja skolan. Med syskon som tidigare varit elever på Täby Friskola eller som är antagna men ännu inte börjat gäller inte syskonförtur.

Ni som har barn på Täby Friskola och vill att syskon till dessa ska få plats i skolan till hösten, måste begära syskonförtur i samband med att skolvalet görs. Detta gör ni genom att skicka ett mail med ämne Syskonförtur till: info@tabyfriskola.se. Skriv i meddelandet vad syskonet heter, födelseår och vilken enhet ni önskar.

Vid antagningsperioden inkommer många mail och samtal med frågor om antagning och könummer. Vi ber er ha överseende med den något längre svarstid som detta medför.

Finns det möjlighet att besöka skolan?

Ja, om du är intresserad av att besöka skolan går det att boka fysiska privatvisningar under eftermiddagar på alla våra enheter. Mer information om hur du bokar en visning hittar du på startsidan.

Hur ser det ut med modersspråksundervisning då mitt barn är tvåspråkigt?

Modersmålsundervisning erbjuds alla elever som är tvåspråkiga. Ansökan sker via kommunen. Undervisningen äger ofta rum på skolan.

Hur många elever är det i varje klass?

I förskoleklasserna och på lågstadiet har vi ca 25 elever per klass. I övriga klasser är det ca 30 elever.

Accepterar ni elever med särskilda behov?

Ja.

Ni satsar extra på matematik och svenska, hur gör ni det?

Vi har mer tid i timplanen åt dessa ämnen. Alla lärare som undervisar i svenska och matematik är också behöriga. Vi har ett genomgående F-9-”tänk” och arbetar stadieövergripande med sikte mot gymnasiet.

Vad innebär spetsutbildningen i matematik?

Vi är en av få skolor som är godkända för spetsutbildning i matematik.

Spetsutbildningen syftar till att ge eleverna en särskild fördjupning och breddning inom det eller de ämnen utbildningen är inriktad mot. Elever från hela landet kan söka en spetsutbildning. För att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot får tester och prov användas för antagning eller som grund för urval. (www.skolverket.se)

Ansökan till spetsutbildningen i matematik görs i februari. Utbildningen erbjuds i årskurserna 7-9.

Hur många av skolans lärare är behöriga?

Den övervägande delen av våra lärare är behöriga. Övriga kompletterar sin utbildning för att få behörighet.

Täby Friskola är en del av Cedergrenska. Cedergrenska är en skolkoncern i Stockholm med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.

Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.

Förutom Täby Friskola ingår Almaskolan, Fredsborgskolan, Fredsborgs Förskola, Helleborusskolan, Marina Läroverket, Spira förskolor, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium och Täby Förskola i den Cedergrenska koncernen.

Som en del av Cedergrenska har vår personal och elever möjlighet att ta del av något vi kallar Cedergrenska paketet, där vi samlat aktiviteter som ska skapa samarbeten, utveckla undervisningen och ge dig minnen för livet!

På någon av dessa enheter börjar ditt barn för att sedan vandra vidare inom Täby Friskola
Schematisk skiss över Täby friskolas olika enheter