Välkommen till Täby Friskola

Täby Friskola är en skola i Täby från förskoleklass till årskurs 9, med fokus på elevens lärande och välmående. Vi är måna om att skapa rätt förutsättningar för elevernas kunskapsinhämtning i både teoretiska och praktiska ämnen och är övertygade om att elever som mår bra når längre. På våra enheter erbjuder vi en lugn miljö där arbetsro samt ordning och reda råder. Alla elever blir sedda och lärandet pågår hela dagen.

Varmt välkommen till Täby Friskola!

Ansök till oss på Täby Friskola

Här ställer du ditt barn i kö till någon av våra enheter och anmäler ditt intresse för att göra ett skolbyte till Täby Friskola.

Just nu har vi ett fåtal lediga platser. Ta kontakt med vår administratör för att få mer information.
Jil Lundemo, 070-712 68 79 eller info@tabyfriskola.se

 

Täby Friskola 30 år!

I år firar Täby Friskola 30 år av framgångsrik utbildning där ordning och reda, elevernas välmående och höga resultat präglat verksamheten. Täby Friskola startade med en klass 1994 och idag, 30 år senare är vi 40 klasser. Det som byggt vår välfungerande skola är ett fokus på kunskap, samt det engagemang som alltid funnits mellan elever, lärare och föräldrar. 

 

Logotyp för Täby Friskolas 30-årsjubileum

Enheter F-5

Elever på skolgård

Gribbylund

Förskoleklass - Åk 5

Elever har lektion i ett klassrum

Hägernäs

Förskoleklass - Åk 5

Tre elever kramar varandra på skolgården

Ljungmyr

Förskoleklass - Åk 5

Enhet åk 6-9

1
Enheter
elever
erfarna pedagoger
97, %
Uppnår kunskapskraven i alla ämnen, åk 9

En skola i Täby där lärande och välmående går hand i hand

På Täby Friskola erbjuder vi en trygg plats för våra elever att växa och utvecklas. Barn som börjar hos oss har fantastiska år framför sig där de får den bästa möjliga förberedelsen för vidare studier i livet. 

Vi utbildar problemlösare

Genom hela elevens skolgång på Täby Friskola lägger vi extra fokus på matematik. Vi har en genomarbetad röd tråd för ämnet från Förskoleklass till årskurs 9 och erbjuder både stöd och utmaningar för alla elever oavsett behov. Vi låter eleverna i alla åldrar arbeta med problemlösning för att på ett lustfyllt sätt förstå och lära sig matematiken. För elever i årskurs 7–9 som vill ha en extra utmaning erbjuds Täbys enda spetsutbildning i matematik på Täby Friskola.

Välmående, en förutsättning för lärandet

Förutom höga ambitioner om kunskapsinlärning i de klassiska skolämnena arbetar vi för att ge eleverna förutsättningar för, samt kunskap om, balans och välmående i livet. Redan från årskurs 2 och hela vägen upp till årskurs 9 undervisar vi våra elever i studieteknik, ansvarstagande samt vikten av att röra på sig. Arbetet drivs av skolans kuratorer och socialpedagoger och anpassas efter elevernas åldrar och behov.

Lärandet fortsätter hela dagen

Fritidshemmen är en viktig del av vår verksamhet och de yngre barnens skolgång. Här fortsätter lärandet i lekar och aktiviteter som planeras av välutbildade och engagerade lärare utifrån fritidshemmets kapitel i läroplanen. Fritidsverksamheten ger möjlighet för elever att utforska, lyckas och utvecklas enskilt och tillsammans. Vårt arbete grundar sig i de fyra kunskapsområdena, språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Eleverna om Täby Friskola

"Den här skolan är väldigt bra eftersom man alltid har någon att leka med, många kompisar och en bra skolgård. Jag tycker att det roligaste ämnet är NO. Jag gillar experiment och det är det man gör på NO."
Bild av Theo
Theo Åström
Årskurs 1
"Jag gillar den här skolan väldigt mycket. Det bästa med Täby Friskola är lärarna som är så engagerade och inspirerande. Här är också en härlig stämning och alla får vara sig själva."
Bild av elev
Céline Niklaus
Årskurs 7
"Under våren har vi arbetat med ett musikalprojekt. Det har varit det roligast vi gjort under min tid på Täby Friskola. Vi har haft roligt i gruppen och verkligen lärt känna varandra när vi samarbetat och övat."
Bild av Sixten
Sixten Motivala
Årskurs 9

Följ oss på sociala medier

Facebook

Täby Friskola

Instagram

@taby.friskola