Enhagen

På Enhagen vill vi att eleverna ska få nya utmaningar och hela tiden utvecklas som människor. Skickliga lärare är det absolut viktigaste för att ge barnen en bra undervisning i skolan. Vi har under alla år lagt ett stort arbete på att rekrytera och behålla de absolut bästa lärarna. Tack vare det möter elever på Täby Friskola lärare som verkligen brinner för sina ämnen och som strävar efter att alla elever ska lyckas med sina studier.

Ansök till oss

Här ställer du ditt barn i kö för en plats på Enhagen.

Enhagens 3D-visning

Nu har du möjlighet att själv gå runt i våra fina lokaler på Enhagen.  

Varför välja Täby Friskola?

På Täby Friskola erbjuder vi en trygg plats för våra elever att växa och utvecklas. Barn som börjar hos oss har fantastiska år framför sig där de får den bästa möjliga förberedelsen för vidare studier i livet.

Kreativitet

Vi vet att kreativitet gynnar lärandet och bidrar till en stärkt självkänsla. Att vara kreativ handlar om att pröva nya saker, tänka i nya banor och vilja förändra. Det innebär också att hitta andra sätt att lära sig på. På Täby Friskola vill vi utveckla våra elever till att bli modiga, att våga tänka nytt och ge dem redskap att uttrycka sig. Kreativa lärprocesser är därför en viktig del hos oss.

Lusten att lära

Nyfikenhet och lust är en förutsättning för elevers kunskapsinhämtning. Med kompetent och erfaren personal kan vi skapa unika förutsättningar för detta. Här finns också en röd tråd för eleverna från förskoleklass till årskurs 9. Bland annat är svenska och matematik i fokus genom alla åren då de är nycklar till all annan kunskap.

Trygghet & samarbete

Att eleverna känner trygghet i skolans miljöer är en grundpelare för deras utveckling och kunskapsin-hämtning. På våra enheter känner all personal alla barn och har god insyn i elevens situation. Genom faddergrupper och teambuilding-aktiviteter redan från förskoleklass låter vi eleverna tränas i sociala samspel och samarbete.

Följ oss på sociala medier

Facebook

Täby Friskola

Instagram

@tabyfriskola.enhagen

Lärarna på Enhagen

Sed cursus ante dapibus diam sed nisi nulla quis

Namn Namnsson

Enhetschef & Lärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Fokus på matematik och svenska

" Den bästa grunden vi kan ge eleverna för fortsatta studier på gymnasiet, högskola och universitet."

Matematik och svenska är viktigast för fortsatta studier. De är nycklar för all annan kunskapsinhämtning. Med vårt fokus på matematik och svenska ger vi eleverna den bästa grunden vi kan ge eleverna för fortsatta studier på gymnasiet, högskola och universitet.

Hos oss får eleven redan vid tidig ålder prova på avancerade uppgifter i matematik och de får från starten en positiv inställning till ämnet. Som enda grundskola i Täby erbjuder vi en spetsutbildning i matematik på högstadiet.

I ämnet svenska får eleverna möjligheter att lägga grunden till de språkliga förmågorna genom en stor variation teman och arbetsuppgifter. Vi prioriterar läsning och litteratur, där gemensamma diskussioner om texter ger erfarenhet i att reflektera, att bygga upp ett rikt ordförråd och kunna uttrycka sig väl både muntligt och skriftligt.

|Eleverna om att gå på Enhagen​
"På högstadiet har vi olika lärare i olika ämnen och läser flera ämnen parallellt. Detta är något som skiljer sig från mellanstadiet men en spännande förändring. Eftersom vi gick redan från årskurs 6 på Enhagen så känner vi igen lärarna som undervisar och lokalerna som vi är i nu, det känns tryggt."
Amanda Överstedth
Årskurs 7


"Jag tycker om att vi har mindre grupper i matematiken. Då kan de som behöver extra hjälp få det och de som vill ha större utmaningar i matematiken kan få det. Vi har även spetsmatematik och i den klassen får de elever som verkligen gillar matematik en extra utmaning."
Elsa Lund
Årskurs 9

Kontakta oss

Enhagsslingan 23-25
187 40 Täby
Telefon: 08-792 10 20
Skoladministratör: Jil Lundemo