Välkommen till Täby Friskola!

I mitt arbete som rektor för Täby Friskola har jag en möjlighet att tillsammans med mina lärare och övrig personal skapa en riktigt bra skola som vilar på akademisk grund. Täby Friskola är en fristående skola med 1030 elever fördelade på sex mindre enheter. Våra enheter erbjuder en lugn miljö där alla elever blir sedda och där arbetsro råder.

En mycket viktig del i mitt arbete är att se till att vi har de allra bästa lärarna anställda i skolan. Lärare med lång erfarenhet, god kompetens och det rätta engagemanget skapar rätt förutsättningar för att våra elever ska utvecklas på bästa möjliga sätt. På Täby Friskola har lärare och elever en nära relation som skapar en situation där läraren kan få fram det allra bästa hos varje elev. I Skolinspektionens senaste granskning av Täby Friskola var vi den enda skolan i Täby kommun utan åtgärdskrav. Enkätundersökningar visar också att elever och föräldrar är mycket nöjda med skolan.

Alla ämnen är viktiga i skolan men vi lägger stort fokus på det svenska språket och på matematik, som är två svåra men avgörande ämnen. Vi vill att våra elever ska ha bra betyg i matematik efter grundskolan, men än viktigare är att de slutar skolan med en positiv inställning till ämnet. Goda kunskaper i svenska har visat sig ha en avgörande betydelse för elevers kunskapsutveckling i alla ämnen. Med dagens moderna teknik får eleverna det engelska språket som ett naturligt inslag i vardagen. Däremot minskar elevers läs- och skrivförmåga i svenska vilket påverkar möjligheten till högre studier. Våra elever ska läsa och skriva mycket, på en hög nivå, för att nå goda resultat. 

Barn som börjar hos oss har fantastiska år framför sig där de får den bästa möjliga förberedelsen för vidare studier i livet.

Varmt välkommen till vår fina skola!

Karin Järleby, rektor